Thông điệp từ Chủ tịch

Những công trình mọc lên mỗi ngày vừa khẳng đinh, vừa là nền tảng cho một Việt Nam phát triển và hiện đại. Là ngành mũi nhọn, lĩnh vực xây dựng đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Mục tiêu của chúng tôi là mở ra một tầm nhìn mới, khẳng định những giới hạn mới về kỹ thuật xây dựng và quản trị dự án. Bằng nội lực, bằng sức sáng tạo, bằng những giá trị văn hóa, chúng tôi muốn chinh phục những đỉnh cao mới trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng cũng như trong các dự án bất động sản. Duy trì sự kiên định, thiết lập một môi trường hỗ trợ để cùng vượt qua mọi thách thức, chúng tôi muốn cùng các cổ đông và các đối tác xây dựng một công ty phát triển bền vững và năng động, nơi thỏa mãn sự mong đợi của tất cả mọi người.