chất lượng

 • Cam kết của lãnh đạo: Tạo ra một tầm nhìn, duy trì sự kiên định trong mục đích và thiết lập một môi trường hỗ trợ. Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và trang thiết bị phục vụ chuyên môn. 
 • Sự tham gia của nhân viên: Mỗi nhân viên tự chịu trách nhiệm đối với chất lượng công việc của mình, khuyến khích làm việc theo nhóm ở mọi cấp độ, cùng phối hợp làm việc với nhau để mỗi nhân viên đều có thể phát triển các khả năng của mình thông qua việc chia sẻ kiến thức và thông qua đào tạo.
 • Với khách hàng và nhà cung ứng: Giao tiếp cởi mở và chân thành, bảo đảm rằng khách hàng và nhà cung ứng đều được thông báo về chính sách này và đều biết đến những trách nhiệm của mình đối với các yêu cầu chất lượng công việc khi hợp tác với Sông Đà 207

Bảo vệ môi trường

 • Chính sách của Sông Đà 207 là đạt tới một tiêu chuẩn cao về chăm sóc môi trường trong khi thực hiện công việc của mình với vai trò một công ty xây dựng, thương mại và kinh doanh bất động sản, đóng góp vào các nhu cầu về vật chất của xã hội.
 • Tiến trình của Sông Đà 207 trong việc quản lý môi trường là sẽ liên tục tìm kiếm sự cải thiện trong công việc bằng cách xem xét các kiến thức khoa học không ngừng tiến bộ và những đòi hỏi không ngừng tăng cao của cộng đồng.
 • Tuân thủ tất cả các điều luật, các quy định và tiêu chuẩn hiện hành; luôn tán thành tinh thần của luật pháp; áp dụng và ứng dụng các tiêu chuẩn phản ảnh cam kết của Công ty về chính sách môi trường.
 • Giao tiếp cởi mở với Chính quyền và cộng đồng về các vấn đề môi trường, và đóng góp vào việc phát triển các chính sách, các quy định pháp lý có thể ảnh hưởng đến Sông Đà 207.
 • Bảo đảm có các hệ thống quản lý nhằm nhận biết, kiểm tra và theo dõi các rủi ro về môi trường phát sinh trong hoạt động của mình.
 • Tiến hành nghiên cứu và xác lập các chuơng trình để giữ gìn các nguồn tài nguyên, giảm thiểu chất thải, cải tiến các quy trình và bảo vệ môi trường.

an toàn và sức khỏe

 • Với cam kết về một môi trường làm việc an toàn, trong quá trình thi công và hoàn thành các công trình chúng tôi luôn áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế ở mức thấp nhất các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tai nạn trong lao động là khó tránh khỏi nhưng bằng những kinh nghiệm của mình, chúng tôi có thể khẳng định được những biện pháp đề phòng hữu hiệu sẽ làm giảm nguy cơ cũng như các tai nạn có thể xảy ra.
 • Đây là vấn đề không chỉ là tiêu chuẩn, trách nhiệm đạo đức mà còn là nguyên tắc thực hiện của công ty, bởi vì không thể thiếu sự an toàn trong môi trường làm việc.
 • Những chi phí cho việc thực hiện các nguyên tắc an toàn nơi làm việc không ngoài mục đích tối ưu hoá sự an toàn.
 • Về cơ bản thì sự an toàn là mục tiêu của mỗi cá nhân, vì vậy mọi người phải tham gia vào để đạt được sự an toàn cho chính mình.
 • Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ các kế hoạch thực hiện và đạt được các tiêu chuẩn về an toàn.
 • Tuy nhiên, mỗi một cá nhân phải đóng góp sức mình ở những cấp độ khác nhau vì mục tiêu an toàn để đưa Sông Đà 207 trở thành một công ty an toàn hàng đầu trong ngành xây dựng

Văn hóa doanh nghiệp

 • Văn hóa doanh nghiệp của Sông Đà 207 là một vấn đề được các cổ đông sáng lập, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc quan tâm phát triển từ những ngày đầu thành lập công ty. Mỗi một thành viên của Sông Đà 207 được mời gọi tham gia vào việc đặt nền móng cho văn hóa công ty. Những giá trị văn hóa của Sông Đà là tài sản vô giá mà chúng tôi sử dụng để kiến tạo truyền thống công ty.
 • Sông Đà 207 xây dựng một môi trường doanh nghiệp hiện đại, mang tính cạnh tranh quốc tế nhưng vẫn trân trọng những giá trị bản sắc và phẩm chất Việt Nam. Chúng tôi tự tin về định hướng của mình và từng bước xuất hiện trong cộng đồng là một công ty giàu bản sắc văn hóa riêng.
 • Tại Sông Đà 207, chúng tôi khuyến khích các ý tưởng, suy nghĩ từ mọi thành viên cho mục đích tạo nên một giá trị tinh thần đặc biệt Sông Đà. Chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp không chỉ trao cho nhân viên các cơ hội làm việc mà còn đem đến cho họ các giá trị tinh thần khác thông qua môi trường văn hóa của mình. Cũng vậy, chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp không chỉ mang đến cho khách hàng dịch vụ mà còn phải đem đến văn hóa trong các dịch vụ đó.
 • Sông Đà 207 ủng hộ một môi trường văn hóa bình đẳng, không phân biệt, thân thiện và đa dạng. Sông Đà 207 mạnh mẽ đầu tư để đem đến chiều sâu trong văn hóa doanh nghiệp của mình