Nhà máy thuỷ điện Sơn La

Nhà máy Thủy điện Sơn La với tổng công suất lắp máy dự kiến 2.400MW sẽ được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia bằng bốn đường dây 500kV Sơn La – Hòa Bình, Sơn La – Nho Quan, Sơn La - Việt Trì và Sơn La – Sóc Sơn. Trạm 500kV Sơn La dự kiến đặt tại khu vực Pi Toong, cách nhà máy này khoảng từ ba đến bốn km.

Diện tích hồ chứa: 224km2.

Dung tích toàn bộ hồ chứa: 9,26 tỉ mét khối nước.

Công suất lắp máy: 2.400 MW, gồm 6 tổ máy.

Điện lượng bình quân hằng năm: 9,429 tỉ kWh.

Cấp công trình: Cấp đặc biệt.

Tổng vốn đầu tư: 42.476,9 tỉ đồng (bao gồm vốn đầu tư ban đầu là 36.786,97 tỉ đồng và lãi vay trong thời gian xây dựng là 5.708 tỉ đồng).Tin tức khác