Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 - Công ty CP Sông Đà 207

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 với một số chỉ tiêu chính như sau:

 

 

  + Tổng giá trị SXKD : 234.732.542.000 đồng, đạt 94% KH năm.

  + Tổng doanh thu : 186.562.619.280 đồng đạt 68% KH năm

  + Lợi nhuận trước thuế : 7.332.596.348 đồng đạt 90% KH năm

  + Chia cổ tức: 10%/12 tháng

 

 

 

Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2010 với một số chỉ tiêu chính như sau:

 

 

  + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 460.268 triệu đồng

  + Tổng doanh thu : 427.117 triệu đồng

  + Lợi nhuận : 15.813 triệu đồng

  + Cổ tức dự kiến (% trên VĐL) : 15% / 12 tháng

  + Kế hoạch đầu tư: 214 tỷ đồng

 

Năm 2009 là năm thành công trong công tác đấu thầu và phát triển thị trường của công ty. Bên cạnh việc duy trì sự tín nhiệm của các khách hàng truyền thống, công ty đã tham gia chào giá và dự thầu nhiều dự án lớn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Nha Trang. Giá trị các Hợp đồng xây lắp đã ký trong năm 2009 là hơn 2.700 tỷ đồng. Các dự án tiêu biểu là: Tổng thầu xây lắp Tòa nhà 104 và 108 cao 50 và 35 tầng thuộc dự án U Silk City tại Hà Nội với giá trị 2.130 tỷ đồng; Cụm công trình Chung cư CT1 dự án Nam An Khánh tai Hà Nội với giá trị hơn 400 tỷ đồng; Tòa nhà 21 tầng Chung cư cao cấp Bãi Dương tại Nha Trang với giá trị 120 tỷ đồng; Khoan cọc nhồi dự án Kenton tại TPHCM với giá trị gần 70 tỷ đồng; Tòa nhà Sao Mai cao 22 tầng tại TPHCM..và nhiều dự án khác.

 

Với các hợp đồng đã được ký kết và đang thực hiện, giá trị chuyển tiếp sang năm 2010 và các năm tiếp theo là hơn 2000 tỷ đồng, đây là khối lượng công việc lớn, đảm bảo nguồn công việc ổn định trong khoảng 3 năm tới.

 

Năm 2009 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động đầu tư của Sông Đà 207, việc hoàn thành đưa vào khai thác Tòa nhà Văn phòng cho thuê tại 47, 49,51 Phùng Khắc Khoan Q1 TP Hồ Chí Minh là một bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản của công ty.

 

 

Công ty đã xúc tiến nghiên cứu thị trường bất động sản tại TP HCM và chính thức tham gia ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty CP Sông Đà Thăng Long và công ty Công ích Quận 8 đầu tư vào Dự án Trương Đình Hội tại quận 8 TP Hồ Chí Minh với quy mô 5 ha, bao gồm hạ tầng kỹ thuật và 15 tòa chung cư cao từ 18 đến 20 tầng, tổng giá trị đầu tư dự án 2.000 tỷ đồng, Sông Đà 207 tham gia đầu tư 50% dự án với giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng. Hiện nay đã hoàn thành công tác giải phóng đền bù, dự kiến khởi công trong tháng 5 năm 2010.

 

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.Tin tức khác