Ký kết Hợp đồng tín dụng giữa Sông Đà 207 và BIDV Cầu giấy

Ngày 28/5, tại trụ sở Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy (106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Công ty Cổ phần Sông Đà 207 và BIDV Cầu Giấy đã ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng, bảo lãnh trị giá 450 tỷ đồng.

Số vốn trên sẽ được bổ sung kịp thời vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực và hiệu quả của Sông Đà 207.

Theo nội dung hợp đồng được ký kết, phía Ngân hàng BIDV Cầu Giấy sẽ cung cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh trị giá 450 tỷ đồng bổ sung vào vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 của Cổ phần Sông Đà 207.

 

Việc ký kết hợp đồng tín dụng đã tiếp tục khẳng định sự hợp tác hiệu quả giữa Công ty cổ phần Sông Đà 207 và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy trong trong bối cảnh thị trường tài chính của Việt Nam và thế giới còn gặp nhiều khó khăn.Tin tức khác