Lễ ký kết Hợp tác đầu tư giữa Công ty cổ phần Sông Đà 207 và Công ty đầu tư và thương mại Hà Nội


 
Việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Diamond Flower Việt Hưng tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn của Sông Đà 207 trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, nhằm từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của  mình trên thị trường.


Một số hình ảnh tại Lễ kế kết hợp tác đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin tức khác