Ba dự án điện quan trọng của Lào (19/06/2009)

Ba dự án điện quan trọng của Lào : khởi công xây dựng vào năm 2010 tới là Nhà máy nhiệt điện Hongsa , Dự án mở rộng Nhà máy thuỷ điện Theun Hinboun, sắp hoàn thành Nhà máy thuỷ điện Sekamản 3 tại tỉnh Sekông (Nam Lào). Sắp khởi công xây dựng vào năm 2010 tới là Nhà máy nhiệt điện Hongsa, đặt tại tỉnh Xayaboury có công suất 1.648 MW vơí vốn đầu tư 3,7 tỷ USD.

Hai công ty BANPU và RATCH sẽ góp 40% và 20% vốn, công ty Lào State holding Enterprise góp 40% vốn còn lại. Trong khoản 3,7 tỷ USD này, 2,9 tỷ sẽ dành cho xây dựng nhà máy và 800 triệu USD dành cho việc khai thác than. Theo thoả thuận mua bán điện vưà được ký kết hôm 13/5 giữa Lào và Thái Lan, 1,473 MW điện do nhà máy này sản xuất sẽ được bán cho Cơ quan Điện lực Thái Lan (EGAT) vào năm 2015.


Vừa được khởi công hôm 5/5/2009 là Dự án mở rộng Nhà máy thuỷ điện Theun Hinboun. Trị giá 720 triệu USD, Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2012, cho phép nâng công suất nhà máy thuỷ điện Theun Hinboun hiện nay từ 220 MW lên 500 MW, phát điện mỗi năm gần 3.000GWh (hiện nay là 1.400 triệu KWh/ năm). Dự án dự kiến sẽ phát điện thử nghiệm vào tháng 4/2012 và bắt đầu bán điện thương mại vào tháng 6 hoặc tháng 7 cùng năm. Một khi hoàn thành, 440 MW điện của nhà máy (tương đương 2,692 GWh/năm) sẽ được bán cho Thái Lan và 60 MW còn lại (tương đương 316 GWh/năm) sẽ bán cho Điện lực Lào để phục vụ nhu cầu trong nước.

Sắp hoàn thành, chính xác hơn là đã hoàn thành nửa chặng đường là Nhà máy thuỷ điện Sekamản 3 tại tỉnh Sekông (Nam Lào), công suất 250 MW, vốn 311 triệu USD do Tổng Công ty Sông Đà Việt Nam làm chủ đầu tư. 85% điện do Nhà máy này sản xuất sẽ được bán cho Việt Nam, phần còn lại phục vụ nhu cầu địa phương. Tổng Công ty Sông Đà khẳng định công trình sẽ hoàn tất vào năm 2010 tới. Hiện nay, công việc lắp đặt các đường tải điện từ nhà máy tới huyện Dakcheung của tỉnh Sêkông đã hoàn thành 50% và việc lắp đặt đường dây từ Tỉnh tới biên giới Việt Nam cũng đang được triển khai./.

Theo ECVNTin tức khác