Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty Cổ phần Sông Đà 207 (địa chỉ trụ sở: Tầng 20 Tháp A Tòa nhà HH4, Sông Đà Twin Tower, Đường Phạm Hùng - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội;  trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của Công ty, cụ thể như sau: 
Thời gian: Từ 08h thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2013.
Địa điểm: Hội trường công ty, tầng 20, Tháp A, Tòa nhà HH4, Sông Đà Twin Tower, Đường Phạm Hùng - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Chi tiết nội dung thông báo mời họp tại tại đây
 (Xem file đính kèm: javascript:nicTemp();)


Tin tức khác