Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Sông Đà 207 (địa chỉ trụ sở: Tầng 20 Tháp A Tòa nhà HH4, Sông Đà Twin Tower, Đường Phạm Hùng - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội)  trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 của Công ty, cụ thể như sau:
Thời gian: Từ 08h thứ bảy ngày 28 tháng 6 năm 2014.
Địa điểm: Tầng 20, Tháp A, Tòa nhà HH4, Sông Đà Twin Tower, Đường Phạm Hùng - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Chi tiết nội dung thông báo mời họp xin xem tại tệp văn bản đính kèm. [Download]


Tin tức khác