Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 207 trân trọng kính mời quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.
Thời gian: 8h00 Thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2016.
Địa điểm: Hội trường Công ty, Tầng 7 - Tòa nhà Diamond Flower, Đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm. TẢI FILE ĐÍNH KÈM
Trân trọng kính mời.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Phạm Ngọc Dũng
(Đã ký)


Tin tức khác